غير مصنف

Dorman 904-7790 Air Conditioning Transducer Switch for Select International Models


Price: $41.29
(as of Mar 29,2021 00:15:24 UTC – Details)Air conditioning stopped working? It could be as simple as the pressure switch. This replacement A/C transducer switch is the fix for corroded terminals or a broken connector on the original switch. A direct replacement to restore air conditioning.

Vehicle model years this part fits:
IC Corporation 1300 FBC: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
International 1300: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
International 4100 SBA: 2006, 2007, 2008
International 4100: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
International 4200: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
International 4200LP: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
International 4300: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 4300LP: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 4400: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 4400LP: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
International 7300 SBA: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
International 7300 SFA: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
International 7300: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
International 7400: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 7500: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 7600: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
International 7700: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
International 8500 TranStar: 2008, 2009, 2010, 2011
International 8500: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
International 8600 SBA: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
International 8600 TranStar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International 8600: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
International CXT: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
International LoneStar: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
International MXT: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
International ProStar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
International RXT: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
International TerraStar: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Direct replacement – this A/C transducer switch is an exact replacement for the original switch
Simple repair – this A/C switch replaces an existing switch with corroded terminals or a broken connector
Easy installation – no special tools required
Quality tested – switch has been tested to ensure proper fit and function
Ensure fit – to make sure this part fits your exact vehicle, input your make, model and trim level into the Amazon Garage